Koodiperhosen muutoshistoria


16.09.2018 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Jäsenlaskutukseen ja Laskutusnäyttöön toiminto, jolla voidaan tulostaa useita laskuja sähköpostiin tai verkkolaskuiksi.
- LISÄTTY: Toiminnot => Muodosta useita verkkolaskuja... -toiminto lisätty. Nyt voi luoda verkkolaskuja usemman yhdellä kerralla (aikaisemmin piti tehdä lasku kerrallaan).
- LISÄTTY: Lisätty finvoice-aineistoon RowDiscountPercent - rivi (rivialennus). Rivialennusprosentit eivät näkyneet verkkolaskuilla.

13.09.2018
- KORJATTU: Korjattu työaikakirjaustauluissa esiintyneitä PK-nimiä (ei vaikuttanut Koodiperhosen käyttöön)

28.04.2018 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Myyntitilausnäyttöön lisätty tarjouksen tulostus.
- LISÄTTY: Netbox lisätty mainosbanneriin.

04.05.2018 (JULKAISTU)
- KORJATTU: Verkkolaskujen muodostuksessa osaa alustaa hakemiston nyt käyttäjän Mydocuments-hakemistoksi. Saattoi jäädä tyhjäksi ensimmäisellä kerralla.

13.03.2018 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Lisätty laskujen suoritusten tulostusnäyttöön asiakkaan nimi -rajaus
- KORJATTU: Nyt osaa käsitellä myös viivakoodin lukijalla luetut RF-viivakoodit maksuaineiston sisäänluvun yhteydessä. Aikaisemmin ei havainnut viitenumeroa oikein.

05.02.2018 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Myyntitilaukseen lisätty tilausvahvistus.
- KORJATTU: Nyt hakee sähköpostiosoitteen oikeasta paikasta. Aikaisemmin haki aina laskulta.
- KORJATTU: Nyt sähköpostiin tulostettaessa osaa laittaa tiedostonimeen oikean etuliitteen. Aikaisemmin laittoi aina "lasku"

19.11.2017 (JULKAISTU)
- MUUTETTU: Parannettu Virhe-näyttöä ja virheen välittämistä tekijöille (lisätty sähköpostiosoite-kenttä).

09.09.2017 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Laskupäiväkirjan, avointen laskujen ja suoritusten tulostusnäyttöhin lisätty nappulat, joilla voidaan kätevästi vaihtaa raportointikausi kuukaudella eteen- tai taaksepäin.

29.8.2017 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Asiakashakunäyttöön on lisätty "Lisää uusi"-nappula, jolla voi lisätä uuden asiakkaan tai jäsenen jos asiakasta ei löydy tietokannasta.
- KORJATTU: Sopimuslaskun laskutuksen yhteydessä myyjänumero ei siirtynyt varsinaiselle laskulle, korjattu.

03.03.2017
- MUUTETTU: Parannettu omien raporttien rajauskenttien muokkausnäyttöä. Nyt osaa katsoa raportista taulut ja taulusta kentät.

08.07.2016 (JULKAISTU)
- MUUTETTU: Lasku ja jäsenlaskun tulostaminen vaihtaa laskun nyt Lähetetty-tilaan. Näyttöön tulostettaessa ei vaihda tilaa.

06.07.2016 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Yrityksen verkkolaskutietoihin puhelinnumero- ja sähköpostiosoitekentät.
- LISÄTTY: Asiakasrekisteriin "Tiedot tarkastettu"-päivämäärä, yhteyshenkilö ja www-osoite.
- LISÄTTY: Verkkolaskuaineiston muodostus merkitsee laskun Lähetetty-tilaan (lasku-näytössä).
- MUUTETTU: Kysyy nyt vahvistuksen, jos yrittää muokata Lähetetty-tilassa olevaa laskua.

05.07.2016 (JULKAISTU)
- KORJATTU: Tuotekoodin vaihtamisen jälkeen uuden tuotteen lisääminen ei välttämättä onnistunut.
- KORJATTU: Nyt tuotteen poistamisen jälkeen näyttö päivittyy (poistettu tuote ei jää näkyviin).

28.6.2016 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Laskun ja myyntitilauksen Lisätiedot-kenttään voi nyt valita oletustekstin kun klikkaa Lisätiedot-linkkiä muokkaustilassa.
- MUUTETTU: Nyt ohjelma ei huomauta varmuuskopion ottamisesta joka kerta. Huomauttaa nyt viikon välein.
- KORJATTU: Laskunäytössä ei voinut syöttäää miinusmerkkistä pyöristystä. Nyt voi.

05.06.2016 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Nopeutettu ohjelman käynnistymistä (ei enää tutki paikallisen SQL-Serverin olemassaoloa)
- LISÄTTY: Nyt hyvityslaskun tekemisen yhteydessä ohjelma merkitsee suoritukset automaattisesti.
- LISÄTTY: Laskusuoritusten kirjausnäyttöön lisätty hyvityslaskun luonti. Nyt laskusta voidaan tehdä hyvityslasku suoritusten kirjausnäytössä.
- LISÄTTY: Nyt ohjelma pyytää tarkastamaan/ syöttämään sähköpostiosoitteen kun käyttäjä haluaa tilata maksullisen version.
- LISÄTTY: Konekielisen tiliotteen (TITO)-viitemaksuaineiston sisäänluku.
- LISÄTTY: Nyt ohjelmavirheet voi lähettää Koodiperhoselle tutkittavaksi (toiminto aktivoitu nyt, aikaisemmin ei lähettänyt)
- MUUTETTU: Tehty pieni sisäinen muutos laskun veroerittelyn tallennukseen, jotta ohjelma tukee paremmin laskujen tuontia.
- KORJATTU: Laskun verokantojen kopiointi kun lasku kopioidaan uudeksi laskuksi. Kopioi aikaisemmin väärin.

03.03.2016 (JULKAISTU)
- MUUTETTU: Nyt voi laskun tulostusnäytössä antaa laskunumerorajauksen eli toiminto palautettu ennalleen. Käyttäjän on pakko syöttää jokin laskunumerorajausehto kuitenkin.

19.2.2016 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Laskun voi nyt tulostaa lähetettäväksi perintätoimistolle. Suomen Perintätoimisto Oy hoitaa laskun perinnän.
- LISÄTTY: Logo tulostuu nyt myös jäsenlaskulle.
- MUUTETTU: Laskujen kirjasinkokoa kasvatettu, koska saimme palautetta liian pienestä kirjasinkoosta laskuilla. Nyt teksti näkyy paremmin.
- KORJATTU: Asiakas-, jäsen- ja tuotenäyttöihin esto avainkentän muuttamiselle muokkauksen/ luonnin yhteydessä. Tällä estetään turhia virheilmoituksia. Numeron saa muutettua Toiminnot-valikosta.
- KORJATTU: Asiakas- ja tuotevalintanäytön järjestys (sorttaus).
- KORJATTU: Tehty pieniä korjauksia eri paikkoihin.

4.11.2015 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Myyntitilaukselta voi tulostaa nyt keräyslähetteen.
- MUUTETTU: Turhat valikot poistettu näytöistä. Esim. laskunäytöstä on poistettu valikkoja, koska ne löytyvät päänäytöstä (asetukset ym.)
- MUUTETTU: Nyt ohjelma poistaa Säästöpankin käyttämästä csv-aineistosta etuhipsun viitenumerosta. Aikaisemmin ei kohdistanut suorituksia laskuihin tästä syystä.
- MUUTETTU: Nyt laskujen viitesuoritusnäytössä ohjelma ei enää ehdota ylisuoritusta. Aikaisemmin on voinut vahingossa tuoda aineiston kahteen kertaan.
- KORJATTU: Asiakkaan hakunäyttö on nyt korjattu ja toimii hieman eri tavalla kuin muut hakunäytöt. Sillä testataan uutta hakutapaa, jossa käyttäjä voi itse lisäillä tai poistaa haussa käytettäviä kenttiä.
- KORJATTU: Nyt laskupäiväkirjan tulostus suoraan tiedostoon tottelee tulostusehtoa.
- KORJATTU: Käteiskuitin tulostuksessa näkyi yrityksen tekstit logon alta, mikäli käytetty logo ei peittänyt niitä. Nyt tekstit eivät tulostu jos logo on käytössä.

23.9.2015 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Päänäyttö. Nyt ohjelma avautuu selkeään päänäyttöön, josta voi navigoida muihin näyttöihin.
- KORJATTU: Uuden tuotteen lisäys ei onnistunut jos tuotteen tuotekoodissa oli käytetty pilkkua tai pistettä. Nyt onnistuu.

16.8.2015 (JULKAISTU)
- KORJATTU: Nyt laskulla oleva pyöristys näkyy myös tulosteissa.

15.8.2015 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Sopimuslaskutus. Helpottaa oleellisesti kuukausilaskutusta kun nyt voi luoda sopimuslaskut ennakkoon valmiiksi.
- LISÄTTY: Yleisissä asetuksissa voi nyt määrätä montako desimaalia näkyy taulukkorivien/lomakkeiden tekstikentissä.
- LISÄTTY: Laskun ja myyntitilauksen tilat ja niiden toiminnallisuus. Nyt laskun voi merkitä eri tilaan (kesken, lähetetty, maksukehoitus, perinnässä).
- LISÄTTY: Maksukehotuksen tulostus.
- LISÄTTY: Tuotteiden tuonti/päivitys ulkoisesta CSV-aineistosta.
- LISÄTTY: Asiakkaiden tuonti/päivitys ulkoisesta CSV-aineistosta.
- LISÄTTY: Hierarkiset tuoteryhmät.
- LISÄTTY: Omien raporttien tulostusmahdollisuus. Käyttäjä voi itse tehdä uusia raportteja Crystal Reports-ohjelmalla ja lisätä niitä ohjelmaan.
- LISÄTTY: Lisätty käteiskuitin tulostukseen ja laskun tietoihin pyöristys-arvo, ja laskun pyöristäminen käteiskuitin tulostuksen yhteydessä.
- LISÄTTY: Lisätty myyntitilausriville tuotekoodivalinta.
- MUUTETTU: Tuotevalinta-näyttö muistaa nyt kokonsa.
- MUUTETTU: Lasku- ja myyntitilausriveillä F2-nappulan painallus aloittaa solun muokkauksen, Enter-nappulalla kohdistin siirtyy nyt alaspäin.
- MUUTETTU: Lisätty näytön asetusten lukemiseen xml-tiedoston tiedostokoon tarkastus ettei tyhjä tiedosto aiheuta virhetilannetta.
- MUUTETTU: Nostettu laskulla laskun saajan osoitetietoja hieman ylemmäksi.
- MUUTETTU: Tilit-näytön toimintaa; ei voi muokata tilinumeroa, pitää poistaa. Uuden tilin lisäystä varten on lisätty oma painike.
- MUUTETTU: Käteiskuitin tulostusnäyttöön lisätty pyöristysmahdollisuus.
- KORJATTU: Näytöt muistavat nyt sijaintinsa ja kokonsa.
- KORJATTU: Avoimet laskut asiakkaittain -tulostusta. Nyt raportille tulostuu yrityksen nimi ja osoite (aikaisemmin tuli Koodiperhonen Oy).
- KORJATTU: Päivämäärien tallennusta ja päivittymistä. Aikaisemmin päivämäärä ei välttämättä tallentunut jos sen valitsi kalenteri-kentästä.
- KORJATTU: Nyt myyntitilausrivin verollisuus päivittyy oikein kun valitsee tuotteen riville. Tietyissä tapauksissa veroprosentti tuli väärin riville.
- KORJATTU: Nyt laskun eräpäivä tottelee laskun päivämäärää ja maksuehtoa jos asiakkaalle on asetettu oletusmaksuehdosta poikkeava maksuehto.
- KORJATTU: Nyt maksusuoritusten kirjaus poistaa etunollat perinteisen viivakoodin etupuolelta (jos tuodaan csv-aineistosta suoritukset).
- KORJATTU: Pieniä kirjoitusvirheitä korjattu laskupäiväkirjan tulostuksessa.
- KORJATTU: Laskupäiväkirjan tulostus verokannoittain -raporttiin lisätty sivunumerointi.
- KORJATTU: Nyt kirjaa kirjauspäivän maksupäiväksi niin kuin pitäisikin olla jotta tulee oikean kuun tiliotteelle kun valitaan maksusuoritukset viiteaineistosta.

03.12.2014 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Avoimet laskut asiakkaittain -raportti.
- LISÄTTY: Raportteihin lisätty sivunumerot.
- LISÄTTY: Ohjelma käy nyt hakemassa muiden tekemät uudet laskut kun käyttäjä painaa "Näytä ensimmäinen" tai "Näytä viimeinen" -selauspainiketta.
- LISÄTTY: Asetukset/Tilit -asetusnäyttö lisätty.
- LISÄTTY: Nyt käyttäjä voi tallentaa lasku- ja myyntitilausriveillä käytettävät myyntitilit asetuksiin veroprosentteineen ja ohjelma osaa ehdottaa niitä.
- MUUTETTU: Parannettu ohjelman toimivuutta usean yhtäaikaisen käyttäjän käyttöympäristössä.
- KORJATTU: Nyt laskunumerot eivät mene päällekkäin jos useampi yhtäaikainen käyttäjä sattuu tekemään yhtäaikaisesti uuden laskun.
- KORJATTU: Viitemaksuaineiston sisäänluku osaa nyt yhdistää yli 5 merkkiset viitenumerot laskuissa oleviin.
- KORJATTU: Piilotettu Massalaskutus-toiminto, koska se on vielä keskeneräinen. Jäsenlaskutusta voi käyttää myös massalaskutukseen.

25.11.2014 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Rivikohtainen ale-prosentti lasku- ja myyntitilausriveille.
- LISÄTTY: Myyntitilien ylläpitonäyttö lisätty. Nyt on mahdollista määrittää myyntitilejä, jotka näkyvät myyntitilaus- ja laskuriveillä.
- MUUTETTU: Tulostusta nopeutettu.
- MUUTETTU: Laskunäytössä ohjelma hakee nyt asiakkaan e-laskutiedot uudelleen jos vaihdat laskulla olevan laskutusasiakkaan.
- MUUTETTU: Ohjelma tarkastaa nyt uuden version olemassa olon ohjelman sulkemisen yhteydessä. Tämä nopeuttaa käynnistymistä.
- KORJATTU: Nyt pystyy tulostamaan myös jos käyttää SQL-Serverin tunnuksia.
- KORJATTU: Uuden rivin poistaminen ei aiheuta nyt virhettä lasku- ja myyntitilausriveillä.
- KORJATTU: Ohjelma huomioi nyt tulostusehdon laskupäiväkirjassa, laskun suorituspäiväkirjassa ja avoimissa laskuissa kun tulostaa suoraan kirjoittimelle.

14.11.2014 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Nyt kirjautumisessa voi käyttää myös SQL-Server tunnuksia. Aikaisemmin pystyi kirjautumaan pelkästään Windows-tunnuksilla.
- LISÄTTY: Kirjautumisnäyttö muistaa nyt 10 viimeisintä tietokantaa, johon käyttäjä on kirjautunut ja käytettävän tietokannan voi nyt valita valintalistalta.
- MUUTETTU: Finvoice-aineistoon lisätty laskun lisätiedot ja viitteenne -kentän tiedot.
- KORJATTU: Pankkiviivepäivät tallentui asetuksissa min. laskunumeroksi. Nyt tallentuu oikein.

07.10.2014 (JULKAISTU)
- KORJATTU: Nyt onnistuu maksuviiteaineiston avaaminen tiedostosta.

25.09.2014 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Tietokannan varmuuskopiointi ja palautus. Ohjelma ehdottaa varmuuskopion ottamista tasaisin väliajoin.
- MUUTETTU: Ohjelma tarkastaa nyt päivitykset kerran kahdessa päivässä sulkemisen yhteydessä. Aikaisemmin tarkasti joka kerta ennen ohjelman käynnistystä.
- KORJATTU: Jäsenen haku onnistuu nyt normaalille laskulle. Jäsenlaskulle onnistui aikaisemminkin.

03.02.2014 (JULKAISTU)
- KORJATTU: Käteislaskun tulostuksessa ollut ongelma korjattu.

30.01.2014
- LISÄTTY: Laskuun voi lisätä oman logon.
- LISÄTTY: Laskun suoritusten kirjausnäyttöön lisätty näkyviin viitenumerot.
- LISÄTTY: Maksuviiteaineistojen sisäänluku. Nyt laskut voidaan merkitä suoritetuiksi pankista saatavalla viitemaksuaineistolla.
- MUUTETTU: Nyt yrityskohtaiset asetukset tallentuvat yrityksen tietokantaan (esim. alv-prosentti)

7.11.2013
- LISÄTTY: Päänäyttöihin hakutoiminto ja listanäyttö.
- LISÄTTY: Käteislaskun tallentamisen yhteydessä ohjelma kysyy suoritustavan (käteinen/kortti) ja tiliöi ne omalle tilille.
- LISÄTTY: Laskunäytössä voi lisätä nyt uuden asiakkaan/jäsenen tiedot rekisteriin (lisätty tätä varten oma nappula asiakasnumeron perään).
- LISÄTTY: Laskupäiväkirjan tulostukseen lisätty uusi raportti, jossa laskut näkyvät ryhmiteltynä kustannuspaikoittain, tileittäin ja verokannoittain.
- LISÄTTY: Tuote-, asiakas- ja jäsenrekisteriin lisätty info-kenttä, jolla voidaan myös hakea hakunäytössä.
- LISÄTTY: Tuotteelle kustannuspaikka.
- LISÄTTY: Nyt käyttäjä voi vaihtaa maksullisessa versiossa alatunnisteessa näkyvän mainoslauseen tulostusasetuksista.
- LISÄTTY: Avointen laskujen tulostukseen lisätty asiakasnumerorajaus.
- LISÄTTY: Laskun Uusi kopioiden -toiminnolla voi luoda nyt helposti hyvityslaskun.
- MUUTETTU: Laskussa näkyy nyt otsikkona "Hyvityslasku" jos laskun loppusumma on negatiivinen.
- MUUTETTU: Tulosteissa kasvatettu kirjasinkokoa (esim. laskulla näkyy nyt paremmin saajan tiedot).
- MUUTETTU: Laskuun voi valita nyt maksutavaksi tyhjän, jolloin laskun eräpäivä jää tyhjäksi (viivakoodiin tulostuu 000000).
- MUUTETTU: Maksullisessa versiossa ei enää näy (maksullinen version) ikkunan otsikkopalkissa.
- KORJATTU: Nyt ohjelma huomioi asiakasrekisteriin syötetyn maksuehdon.
- KORJATTU: Nyt avointen laskujen tulostus huomioi tulostusehdon joka kerta myös sähköpostiin, tiedostoon tai kirjoittimelle suoraan tulostettaessa. Aikaisemmin huomioi vain näyttöön tulostettaessa.

19.04.2013 (JULKAISTU)
- LISÄTTY: Jäsenrekisteri. Voit tulostaa jäsenlistan ja osoitetarrat ja ylläpitää jäsentyyppejä ja ikäluokkia.
- LISÄTTY: Jäsenlaskutus. Voit tehdä todella vaivattomasti laskut yhdistyksen jäsenille.
- LISÄTTY: Asiakasrekisteriin laskutustiedot + Info-kenttä. Voit nyt määrittää asiakkaalle poikkeavan laskutusosoitteen, joka tulee laskulle.
- MUUTETTU: Ohjelma hakee nyt laskulle asiakkaan poikkeavat laskutustiedot, mikäli olet määrittänyt sen asiakasrekisteriin.
- MUUTETTU: Ohjelma hakee nyt myyntitilaukselle asiakkaan poikkeavat laskutustiedot, mikäli olet määrittänyt sen asiakasrekisteriin.

25.03.2013 (JULKAISTU)
- KORJATTU: Rekisteröinnin tarkistuksessa ollut pieni virhe korjattu.

21.03.2013 (JULKAISTU)
MUUTETTU: Rekisteröintiä uudistettu. Nyt voi tuoteavaimella rekisteröidä saman ohjelman useaan koneeseen (yhdellä rekisteröinnillä). Pelkkä tuoteavaimen syöttö riittää.
MUUTETTU: Ohjelma toimii nyt 60 päivää rekisteröinnin jälkeen maksullisena versiona, jonka jälkeen se muuttuu ilmaisversioksi ellei käyttäjä tilaa jatkoaikaa.
LISÄTTY: Ilmaisversioon lisätty nyt mainoksia.

12.03.2013 (JULKAISTU)
LISÄTTY: Ohje-valikkoon käyttäjän käsikirja ja Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA).
LISÄTTY: Uusia näppäriä pikanäppäinyhdistelmiä. Katso pikanäppäimet Käyttäjän käsikirjasta.
LISÄTTY: Maksutapa käteinen.
LISÄTTY: Käteiskuitti ja käteiskuitin tulostus.
LISÄTTY: Hakutoiminto laskuille ja myyntitilauksille.
LISÄTTY: Listanäkymä laskuille.
MUUTETTU: Muutamia otsikoita muutettu ja valikoiden nimiä yhdenmukaistettu.
MUUTETTU: Kirjautumisnäytössä pääsee nyt nopeammin kirjautumaan kun painaa Enteriä.

20.02.2013 (JULKAISTU)
LISÄTTY: Laskulle lisätty näkyviin asiakasnumero. Näkyy vastaanottaja-otsikon perässä.
LISÄTTY: Laskunumero voidaan vaihtaa toiseksi Laskutusnäytön Toiminnot-toiminnolla.
LISÄTTY: Nyt laskun aloitusnumeron voi määrittää ohjelman asetuksista. Aikaisemmin aloitti aina numeroinnin 1001:stä.
LISÄTTY: Ohjelman uusi rekisteröintitapa toteutettu. Käytetään ohjelman rekisteröinnissä.
MUUTETTU: Raporttien alatunnisteiden tekstejä suurennettu.
MUUTETTU: Nopeutettu kaikkien tietueiden selaamista.

31.01.2013 (JULKAISTU)
LISÄTTY: Ohjelmalla pystyy tekemään nyt verkkolaskuja. Käytetty verkkolaskuaineistomuoto on Finvoice 1.3.
LISÄTTY: Ohjelmalla voi tehdä nyt myös myyntitilauksia. Niitä voidaan (osa)toimittaa ja muodostaa toimitetuista tilausriveistä laskut.
LISÄTTY: Arvonlisävelvollisuus lisätty yrityksen tietoihin ja myös verkkolaskun tietoihin.
LISÄTTY: Tarkistaa nyt yleisen yhteyden toimivuuden palvelimeen (tempdb-tietokantaan), ennen kuin ohjelma yrittää yhdistää tietokantaan.
LISÄTTY: Tuote- ja asiakasvalintanäytön voi nyt sulkea ESC-näppäimellä.
MUUTETTU: Laskun verkkolaskuasetuksiin lisätty linkit asiakkaan ja yrityksen oletustietojen muokkaamiseen.
MUUTETTU: Verkkolaskun muodostuksessa käytetään nyt erillisissä näytöissä olevia erillisiä verkkolaskutukseen tarkoitettuja tietoja.
KORJATTU: Ongelma ensimmäisen käynnistyskerran tietokannan määrityksessä korjattu.
KORJATTU: Myyntitilauksen poistaminen toimituksen jälkeen ei enää vähennä menossa-varastosaldoa.
KORJATTU: Tuote- ja asiakasnäytöissä voi asettaa tuotekoodin/asiakasnumeron uuden tietueen lisäyksen yhteydessä.
KORJATTU: Tuotehaku ei enää huomioi isoja ja pieniä kirjaimia.
KORJATTU: Tuote-näytön tuotekoodin muuttaminen suoraan tekstikenttään sallitaan uuden tietueen lisäyksen yhteydessä.
KORJATTU: Asennuksessa tuli ongelma jos tietokoneella oli SQL Server Browser palvelu poissa päältä. Korjattu.
KORJATTU: Myyntitilaus ei ollut muokkaus-tilassa uuden lisäämisen jälkeen.