Päivitä henkilörekisteri- ja tietosuojaselosteet

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukaan jokaisen rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla (esim. rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa).

Seuraavaksi sinun pitää tehdä EU 2016/679 -asetuksen vaatima tietosuojakäytäntödokumentti.