Koodiperhosesta on julkaistu päivitys.
Uusi versio tarvitsee toimiakseen uudemman .NET Frameworkin
.NET Framework 4.8 latauslinkki: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/thank-you/n...
Ohjeita Koodiperhosen asennukseen: https://www.koodiperhonen.com/ohjeita

Päivitä henkilörekisteri- ja tietosuojaselosteet

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukaan jokaisen rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla (esim. rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa).

Seuraavaksi sinun pitää tehdä EU 2016/679 -asetuksen vaatima tietosuojakäytäntödokumentti.